ĐO LƯỜNG ÂM THANH

ĐO LƯỜNG ÂM THANH

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường âm thanh tiếng ồn Class 1, Class 2 độ chính xác cao sử dụng cho quan trắc môi trường, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiên cứu âm thanh, hiệu chuẩn thiết bị, xác định nguồn tiếng ồn, đo cách âm phòng, đo tiếng vang, đo tần  số âm thanh… Thương hiệu được tin tưởng toàn cầu, hệ thống phần mềm phân tích và báo cáo ưu việt

Đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế liên quan