Đại diện SoundPLAN tại Việt Nam

Chúng tôi vinh hạnh là đại diện bán hàng và cung cấp dịch vụ của SoundPLAN - phần mềm mô hình hóa âm thanh...

Phần mềm Noise QC

Giải pháp hoàn hảo phục vụ kiểm tra tất cả các sản phẩm phát ra tiếng ồn dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế,...

Phần mềm NorVirtual

Phần mềm NorVirtual được sử dụng để xem, báo cáo và phân tích các phép đo của hầu hết các máy đo âm thanh...

Phần mềm NorBuild Nor1028

Phần mềm NorBuild Nor1028 được sử dụng trong việc đo lường âm thanh, tiếng ồn ngành xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn...

Phần mềm NorRemote Nor1050

Một giải pháp thế hệ mới để quản lý dữ liệu đo lường tiếng ồn từ xa qua điện thoại hoặc máy tính bảng...

Phần mềm Nor850

Sử dụng để tính toán, báo cáo hoặc thực hiện các yêu cầu sáng tạo khác cho các phép đo lường tiếng ồn môi...

Phần mềm NorReview Nor1026

Phần mềm tuyệt vời để xử lý các phép đo tiếng ồn môi trường, không gian công cộng, đường xá, sân bay, xưởng.... Mỗi dự...

Phần mềm NorXfer Nor1020

Phần mềm NorXfer Nor1020 được sử dụng để chuyển đổi các phép đo từ các máy đo âm thanh Norsonic sang Excel . Có...

Phần mềm NorConnect Nor1051

Phần mềm NorConnect Nor1051 là phần mềm được sử dụng để quản lý các kết quả đo lường và phân tích kết quả từ...