CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CUỘC SỐNG ( LIDIN CO.,LTD)

Địa chỉ: 14 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3977 8269 / (028) 3601 6797 – Fax: (028) 3977 8019

Email: norsonicvn@gmail.com | Website: www.norsonic.vn

Di Động: 093 234 7797 (Mr. Phong)

Bản đồ