Phần mềm Noise QC

Giải pháp hoàn hảo phục vụ kiểm tra tất cả các sản phẩm phát ra tiếng ồn dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia hoăc tiêu chuẩn tiếng ồn của sản phẩm.

Sử dụng kết hợp với hầu hết các thiết bị đo tiếng ồn Norsonic.

Các sản phẩm thông dụng:

  • Điện thoại
  • Tuabin
  • Quạt
  • Động cơ quay
  • Máy bơm
  • Và nhiều sản phẩm khác.

Đảm bảo đầu ra sản phẩm ổn định

Nâng cao chất lượng sản phẩm

Kiểm tra lỗi sản phẩm

Dễ dàng sử dụng và báo cáo

Xem video phần mềm: