Phần mềm Nor850

Sử dụng để tính toán, báo cáo hoặc thực hiện các yêu cầu sáng tạo khác cho các phép đo lường tiếng ồn môi trường, tiếng ồn tòa nhà, công suất âm thanh.

Nhập các phép đo từ máy đo âm thanh vào các module để dễ dàng quản trị.

Có thể lựa chọn đầy đủ các Tiêu chuẩn để xây dựng âm học như ISO 16283, ISO 10140 trong phòng thí nghiệm và phiên bản quốc gia như Tiêu chuẩn ASTM của Mỹ.

Xem video về phần mềm: