Phần mềm NorBuild Nor1028

Phần mềm NorBuild Nor1028 được sử dụng trong việc đo lường âm thanh, tiếng ồn ngành xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế về tiếng ồn.

  • Cho phép định lượng hiệu suất âm thanh của các cấu trúc theo một loạt các tiêu chuẩn quốc tế, châu Âu và quốc gia, ví dụ ISO 717, EN 20717, BS 5821, ASTM, SIA 181, v.v.
  • Phiên bản 4 bao gồm quy trình thử nghiệm và tính toán cho tiêu chuẩn ISO 16283 mới thay thế cho ISO 140.
  • Dữ liệu đầu vào có thể được lấy trực tiếp từ   Máy phân tích âm thanh Nor140 (máy phân tích Nor110, Nor118, Nor121, Nor840 hoặc Nor843), từ dữ liệu tự động hoặc nhập tay.
  • Tính toán tự động các tham số xếp hạng (DnTw, Rw, LnT, w, v.v.) như được nêu trong các tiêu chuẩn với trình tạo báo cáo tạo ra thông tin theo định dạng bắt buộc.
  • Tự do lựa chọn dải tần số để hiển thị và tính toán các tham số đánh giá.
  • Đầu vào của tất cả các dữ liệu dự án cần thiết được thực hiện thông qua màn hình nhập liệu thân thiện với người dùng.
  • Trình bày đồ họa và số của kết quả.
  • Năng lượng và số học trung bình của dữ liệu được thực hiện theo yêu cầu.
  • Trình báo cáo Excel để tạo báo cáo tùy chỉnh bằng ngôn ngữ địa phương.