Phần mềm NorReview Nor1026

Phần mềm tuyệt vời để xử lý các phép đo tiếng ồn môi trường, không gian công cộng, đường xá, sân bay, xưởng….

Mỗi dự án có thể chứa tất cả các loại dữ liệu thời tiết và tiếng ồn và xử lý thô, ghi âm, ghi chú thoại, báo cáo qua Microsoft® Word hoặc Excel và các thông số khác như hình ảnh và định dạng pdf.

Dễ dàng tạo ra các báo cáo nâng cao hoặc các báo cáo phức tạp.

Tính năng và đặc điểm:

 • Giao diện sử dụng dễ dàng
 • Phân tích tiếng ồn trong công nghiệp
 • Phân tích tiếng ồn giao thông
 • Phân tích tiếng ồn trong khu dân cư
 • Nhập cùng lúc nhiều dữ liệu âm thanh
 • Xử lý báo cáo nhiều dữ liệu cùng lúc
 • Đánh giá các tính toán dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế
 • Báo cáo theo yêu cầu người dùng
 • Chế độ xem L (t) của các hàm được tính toán
 • L (f) xem tính toán chênh lệch
 • Chế độ xem 3D và Spectrogram
 • …..

Liên hệ để được cung cấp thêm thông tin.