Phần mềm NorVirtual

Phần mềm NorVirtual được sử dụng để xem, báo cáo và phân tích các phép đo của hầu hết các máy đo âm thanh Norsonic.

Hiểu đơn giản, thay vì thao tác trên bàn phím máy đo, nay với NorVirual, bạn dễ dàng thao tác bằng click chuột máy tính. Dễ dàng sử dụng và linh động hơn trong nhiều phép đo

Bất cứ chế độ xem nào, máy đo âm thanh đều có (biểu đồ, menu, bảng, v.v.), cùng một chế độ xem được hiển thị trên màn hình PC. Chuột có thể được sử dụng để vận hành bàn phím ảo. 

Phần mềm được chúng tôi cung cấp miễn phí.

  • NorVirtual là một trình xem PC đơn giản của màn hình từ các máy đo âm thanh  Norsonic khác nhau.
  • Dù màn hình công cụ hiển thị (biểu đồ, bảng, menu, v.v.), màn hình tương tự sẽ hiển thị trên màn hình PC.
  • Bấm một phím trên bàn phím máy đo tiếng ồn thay đổi giao diện – và màn hình PC thay đổi đồng thời.
  • Sử dụng con trỏ PC để nhấp vào bất kỳ phím công cụ nào được hiển thị trên màn hình PC – và máy đo sẽ hoạt động như  là phím công cụ được nhấn trực tiếp.
  • NorVirtual giao tiếp với thiết bị trên giao diện RS-232 hoặc USB.