Phần mềm NorXfer Nor1020

Phần mềm NorXfer Nor1020 được sử dụng để chuyển đổi các phép đo từ các máy đo âm thanh Norsonic sang Excel . Có thể sử dụng để chuyển dữ liệu qua dữ liệu di động, Wifi.

Phần mềm được cung cấp miễn phí khi mua máy đo âm thanh.

Các tính năng:

  • Chuyển đổi dữ liệu từ máy đo sang máy tính, laptop
  • Hỗ trợ chuyển qua USB, RS232 hoặc giao diện song song cũng như thẻ PC và thẻ SD
  • Hiển thị kết quả trên màn hình hoặc Excel
  • Hỗ trợ tùy chọn cả modem PSTN và modem GSM